Для страхового випадку: 0-800-505-123;+38 (044) 371-17-17
Меню
Загальні
відомості

Інформація для споживачів, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Повне найменування фінансової установи відповідно до її установчих документів:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ"

Код фінансової установи за ЄДРПОУ:

32942598

Місцезнаходження:

код території за КОАТТУ: 8038600000
03062, м. Київ, Святошинський р-н, проспект Перемоги, будинок № 67, офіс 602

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

Види діяльності за КВЕД:
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Відомості про власників істотної участі (утому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

Відомості про учасників (засновників акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

Фелігрант Елайєнс ЛТД (FELIGRANT ALLIANCE LTD) 15,75%

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або       реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера),
%

"ФЕЛІГРАНТ ЕЛАЙЕНС ЛТД" (FELIGRANT ALLIANCE LTD)

 2914009340

 Назимко Катерина Сергіївна

 Паспорт серія ВК № 038151

 100

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Склад Наглядової ради

Голова Наглядової ради - Матвєєв Ю.Я.
Член Наглядової ради - Уваров Д.М.
Член Наглядової ради - Котенко С.О.

Склад Виконавчого органу

В. о. Голови Правління – Носова Ю. В.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

Відсутня

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

Розміщені на сайті Товариства у розділі Ліцензії на страхування.

Річна фінансова та консолідована звітність

Розміщені на сайті Товариства у розділі Фінансова звітність

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

Рішення про ліквідацію фінансової установи

Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося

Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону

Відсутня

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів ії виконавчого органу

Члени виконавчого органу не володіють акціями Товариства.

Ціна/тарифи фінансових послуг

Ціна та тарифи на послуги зі страхування залежить від вибраних умов страхування, які пропонує Товариство, та визначається у відповідності з нормативними актами у сфері страхування та Правилами добровільного страхування.
×
Замовити поліс
Якщо Ви хочете, що б з Вами зв’язався наш фахівець, напишіть, будь ласка, своє ім’я та номер телефону.
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
×
Страховий випадок
Якщо Ви хочете, що б з Вами зв’язався наш фахівець, напишіть, будь ласка, своє ім’я та номер телефону.
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод