КАТЕГОРІЇ
 • Транспорт
 • Здоров'я
 • Подорож

Що робити при настанні страхової події?

При настанні події, яка може бути кваліфікована, як страхова, водію застрахованого автомобіля необхідно діяти наступним чином:

 • вжити всіх можливих заходів щодо надання допомоги потерпілим та зменшення розміру збитків
 • негайно повідомити і викликати на місце події представників компетентних державних органів України (МВС, МНС, відомчих аварійних служб, пожежної охорони або інших (відповідно до характеру події)), а на території інших держав - відповідні органи цих країн

Зателефонувати на гарячу лінію 0 800 505 123 та надати наступні дані:

 • відомості про ТЗ
 • договір страхування
 • місце та обставини події
 • контактний телефон
 • з'ясувати, записати та повідомити страховику реєстраційні номери ТЗ, прізвища, адреси, телефони інших учасників події, назви страховиків та номери за полісами (договорами) страхування у відношенні транспортних засобів інших учасників події.

В подальшому просимо Вас неухильно дотримуватись рекомендацій та вказівок щодо подальших дій оператора сервісного центру.

Невиконання перелічених дій може призвести до відмови в виплаті страхового відшкодування.

Що робити при настанні страхової події?

В разі настання з Застрахованою особою події, що може бути визнана страховим випадком, Застрахована особа зобов’язана негайно звернутися до Асистуючої компанії Страховика (ТОВ «САВІТАР ГРУП»: тел.+ 38 044 599 54 04 або по e-mail: ukr@savitar-gr.com.ua) щодо організації медичної та іншої допомоги Застрахованій особі, що передбачені Програмою страхування за Договором. Таке звернення від імені Застрахованої особи може бути здійснено членами її сім'ї, колегами по роботі або іншими особами (якщо за станом здоров’я Застрахована особа не має об’єктивної можливості виконати це самостійно).

 • Після звернення до Асистуючої компанії Застрахована особа зобов’язана виконувати надані Асистуючою компанією вказівки щодо подальших дій Застрахованої особи.
 • В разі встановлення Застрахованій особі медичними закладами МОЗ України діагнозу коронавірусна хвороба COVID-19 негайно повідомити Страховика/Асистуючу компанію.
 • Асистуюча компанія організовує надання медичної та іншої допомоги Застрахованій особі, що передбачені Програмою страхування за Договором. Якщо Застрахована особа самостійно здійснила оплату медичних послуг (виключно у випадках, передбачених умовами Договору), пов’язаних з лікуванням, в тому числі коронавірусної хвороби COVID-19, вона зобов’язана надати Страховику відповідні документи, необхідні для здійснення страхової виплати, перелік яких визначено в Договорі.

Що робити при настанні страхової події?

В разі настання з Застрахованою особою події, що може бути визнана страховим випадком, Застрахована особа зобов’язана негайно звернутися до Асистуючої компанії Страховика (ТОВ «САВІТАР ГРУП»: тел. + 38 044 599 54 04 або по e-mail: ukr@savitar-gr.com.ua) щодо організації медичної та іншої допомоги Застрахованій особі, що передбачені Програмою страхування за Договором. Таке звернення від імені Застрахованої особи може бути здійснено членами її сім'ї, колегами по роботі або іншими особами (якщо за станом здоров’я Застрахована особа не має об’єктивної можливості виконати це самостійно).

 • Після звернення до Асистуючої компанії Застрахована особа зобов’язана виконувати надані Асистуючою компанією вказівки щодо подальших дій Застрахованої особи.
 • В разі встановлення Застрахованій особі медичними закладами МОЗ України діагнозу коронавірусна хвороба COVID-19 негайно повідомити Страховика/Асистуючу компанію.
 • Асистуюча компанія організовує надання медичної та іншої допомоги Застрахованій особі, що передбачені Програмою страхування за Договором.
 • Якщо Застрахована особа самостійно здійснила оплату медичних послуг (виключно у випадках, передбачених умовами Договору), пов’язаних з лікуванням, в тому числі коронавірусної хвороби COVID-19, вона зобов’язана надати Страховику відповідні документи, необхідні для здійснення страхової виплати, перелік яких визначено в Договорі.