Звіт аудитора з надання впевненості 2020
Річна фінансова звітність за 2020 рік
Звіт про управління за 2019 рік
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за 2019 рік
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за 2018 рік.
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за 2017 рік.
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за 2016 рік.
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за 2015 рік.