ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ згідно ст. 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг щодо розкриття інформації»

Повне та скорочене найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, контактна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» (ПрАТ «ІНСК») Код ЄДРПОУ 32942598. Місцезнаходження: 01033, місто Київ, Печерський район, вулиця Саксаганського, будинок 3, літера А. Код території за КОАТТУ: 8038200000. Тел.: (044) 371-17-17; E-mail: office@insk.com.ua

Відомості про власників істотної участі (в тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

1. Товариство з обмеженою відповідальністю Фелігрант Елайєнс (FELIGRANT ALLIANCE LTD). Місцезнаходження: Деметріоу Білдінг, буд. 2, оф. 12, Лімасол, 3117, Кіпр. Володіє часткою в розмірі 15,75% статутного капіталу.

2. Черняк Євген Зельманович, громадянин України, РНОКПП: 2109406750. Адреса: м. Харків, вул. Дерев’янка, буд. 4, корпус А, кв. 16. Володіє часткою в розмірі 33,865755%статутного капіталу.

Склад Наглядової ради ПрАТ «ІНСК»

Голова Наглядової Ради Матвєєв Юрій Якович;

Член Наглядової Ради Уваров Дмитро Миколайович;

Член Наглядової Ради Котенко Сергій Олексійович.

Склад виконавчого органу (Правління) ПрАТ «ІНСК»

В.о. Голови Правління Носова Юлія Вчеславівна;

Член Правління Філатова Олена Олександрівна;

Член Правління Колтатів Вадим Адамович.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

В Товариства відсутні відокремлені підрозділи.

Відомості про ліцензії та дозволи, видані ПрАТ «ІНСК»

Ліцензії ПрАТ «ІНСК» розміщені на веб-сайті Товариства за посиланням: Ліцензії Усі ліцензії ПрАТ «ІНСК» діючі.

Правила страхування ПрАТ «ІНСК»

Правила страхування ПрАТ «ІНСК» розміщені на веб-сайті Товариства за посиланням: Правила страхування

Річна фінансова та консолідована звітність

Річна фінансова та консолідована звітність розміщена на веб-сайті ПрАТ «ІНСК за наступним посиланням: Фінансова звітність

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

Провадження у справі про банкрутство ПрАТ «ІНСК» не порушувалось. Процедура санації щодо ПрАТ «ІНСК» не відкривалася.

Рішення про ліквідацію фінансової установи

Рішення про ліквідацію ПрАТ «ІНСК» не приймалося.
Інформація для клієнтів відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

1) Відомості про фінансову установу; відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги; інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установВідомості про фінансову установу; відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги; інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» (ПрАТ «ІНСК»)

Код ЄДРПОУ 32942598. Дата державної реєстрації: 12.05.2004; дата запису: 15.08.2005; номер запису: 12661200000010559.

Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1224 від 24.06.2004р., реєстраційний номер 11101066, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № Б0000050, дата видачі свідоцтва 06.10.2020р. Для перегляду натисніть ТУТ.

Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 3, літера А, тел.: +380443711717, E-mail: office@insk.com.ua, власний веб-сайт: insk.com.ua.

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 3, літера А, або E-mail: office@insk.com.ua.

2) Найменування особи, яка надає посередницькі послуги

Визначається в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування)

3) Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання.

Види діяльності ПрАТ «ІНСК»: КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний); КВЕД 65.20 Перестрахування; КВЕД 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди; КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів; КВЕД 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення. ПрАТ «ІНСК» здійснює надання послуг зі страхування на підставі ліцензій. Перелік ліцензій розміщено на офіційному сайті insk.com.ua у розділі «Публічна інформація» підрозділ «Ліцензії на страхування». Надання послуг із добровільного страхування здійснюється відповідно до Правил страхування, що розміщені на офіційному сайті ПрАТ «ІНСК» insk.com.ua у розділі «Публічна інформація» підрозділ «Правила страхування». Послуги з обов’язкового страхування надаються відповідно до Законів України та Постанов Кабінету Міністрів України. Товариство займається тільки тими видами страхування, які зазначені в отриманих ним ліцензіях, а саме:

обов’язкові види:

1. обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

2. обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

3. обов'язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що не фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

4. обов'язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

5. обов'язкове страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;

6. обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;

7. обов'язкове страхування спортсменів вищих категорій;

8. обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації;

9. обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;

добровільні види:

1. добровільне страхування від нещасних випадків;

2. добровільне страхування медичних витрат;

3. добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);

4. добровільне страхування від вогневих та ризиків стихійних явищ;

5. добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу);

6. добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного);

7. добровільне страхування залізничного транспорту;

8. добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

9. добровільне страхування повітряного транспорту;

10. добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

11. добровільне страхування сільськогосподарської продукції;

12. добровільне страхування фінансових ризиків;

13. добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

14. добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)];

15. добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

16. добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

17. добровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

4) Вартість, ціна/ тариф, розмір плати за страхування.

Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

5) Інформація про механізм захисту прав споживачів фінансових послуг. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг.

Під час надання послуг зі страхування ПрАТ «ІНСК» дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг та на власному веб-сайті. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом Товариства.

Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому договором страхування та чинним законодавством України. При виникненні скарг звернутись до ПрАТ «ІНСК» можна наступним чином: за адресою місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 3, літера А, або за електронною адресою: office@insk.com.ua. Також за захистом своїх прав споживачі фінансових послуг можуть звертатись до Національного банку України (НБУ), що є державним регулятором ринків фінансових послуг: Веб-сторінка https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection. Телефон: 0 800 505 240. (у разі, якщо Ви не додзвонилися до оператора і всі лінії були зайняті або Ви телефонуєте в неробочий день та час, – залиште Ваш номер телефону на автовідповідач і НБУ Вам зателефонує). Онлайн-форма на вебсайті НБУ Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ). Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601. Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.

6) Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги.

Національний банк України Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9. З графіком особистого прийому громадян керівництвом Національного банку України можна ознайомитися на офіційному веб-сайті: https://bank.gov.ua. Телефон: 0 800 505 240. E-mail: nbu@bank.gov.ua.

7) Інформація про фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат.

Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

8) Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню.

Відомості про фінансові показники ПрАТ «ІНСК» розміщені на сайті insk.com.ua у розділі «Публічна інформація» підрозділи «Фінансова звітність» та «Інформація емітента»

9) Перелік керівників фінансової установи та його відокремлених підрозділів.

Членами Виконавчого органу (Правління) ПрАТ «ІНСК» є: Голова Правління Носова Юлія Вячеславівна; Член Правління Філатова Олена Олександрівна; Член Правління Колтатів Вадим Адамович.

В Товариства відсутні відокремлені підрозділи.

11) Інформація про договір про надання фінансових послуг

Наявність у страхувальника права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом можу бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору - Договором страхування не передбачено право страхувальника на відмову від договору страхування. При цьому, Страхувальник має право відмовитися від укладеного Договору страхування шляхом несплати страхового платежу. В такому випадку Договір страхування не набуває чинності.

Мінімальний строку дії договору (якщо застосовується) – не застосовується.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій – Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника, якщо це передбачено умовами договору страхування. Про намір достроково припинити дію договору страхування страхувальник зобов'язаний повідомити страховика не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. У страхувальника відсутнє право на дострокове виконання договору страхування.

Порядок внесення змін та доповнень до договору – Внесення змін і доповнень до договору страхування можливе лише за взаємною згодою страховика та страхувальника. Будь-які зміни, доповнення до договору страхування оформляються відповідними додатковими угодами до договору, які після підписання стають його невід’ємними частинами, якщо інший порядок внесення змін та доповнень не передбачено договором страхування.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги – не застосовується.

12) Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

ПрАТ «ІНСК» на виконання статті 30 Закону України «Про страхування» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема, вимоги щодо наявності гарантійного фонду страховика. До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

13) Звітність емітента цінних паперів ПрАТ «ІНСК»

Звітність емітента цінних паперів ПрАТ «ІНСК» розміщені на сайті insk.com.ua у розділі «Публічна інформація» підрозділ «Інформація емітента»

15) Перелік осіб, які надають посередницькі послуги ПрАТ «ІНСК»
Найменування/ПІБ Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер/РНОКПП Види послуг (діяльності)
ТОВ «СОТА-АЛЬЯНС» 34001007 Укладення договорів страхування, отримання страхових платежів, консультування, ідентифікація та верифікація клієнта. Право на укладення всіх видів договорів страхування, на які довірителем отримана ліцензія.
ТОВ «ЦЕТЕХНО» 43058939 Укладення договорів страхування, отримання страхових платежів, консультування, ідентифікація та верифікація клієнта. Право на укладення договорів добровільного страхування майна.
ТОВ «ІНВЕСТ РЕМ» 40939883 Укладення договорів страхування, отримання страхових платежів, консультування, ідентифікація та верифікація клієнта. Право на укладення всіх видів договорів страхування, на які довірителем отримана ліцензія.
ТОВ «ФІНПОСЕРЕДНИК-2012» 38479048 Укладення договорів страхування, отримання страхових платежів, консультування, ідентифікація та верифікація клієнта. Право на укладення всіх видів договорів страхування, на які довірителем отримана ліцензія.
ФОП Усик Ігор Олександрович 2382408914 Укладення договорів страхування, отримання страхових платежів, консультування, ідентифікація та верифікація клієнта. Право на укладення всіх договорів страхування за добровільними видами страхування, на які довірителем отримана ліцензія.
ТОВ «КОНСОРИС» 32377510 Укладення договорів страхування, отримання страхових платежів, консультування, ідентифікація та верифікація клієнта. Право на укладення всіх договорів страхування за добровільними видами страхування, на які довірителем отримана ліцензія, за обов'язковими - страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування, авіаційне страхування цивільної авіації.
ТОВ «Вінд-сервіс Київ» 40968998 Укладення договорів страхування, отримання страхових платежів, консультування, ідентифікація та верифікація клієнта. Право на укладення договорів добровільного страхування майна та відповідальності перед третіми особами.
Приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «ОУКШОТТ ІНШУРАНС КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД» 2844271 Консультування, експертно-інформаційні послуги, робота, пов'язана з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів перестрахування, в тому числі отримання та перерахування платежів/премій, робота щодо врегулювання збитків, в тому числі щодо перерахування перестрахових відшкодувань. Обсяг повноважень посередника визначається конкретними договорами доручення.
ФОП Гарбуз Артем Миколайович 3043016739 Укладення договорів страхування, отримання страхових платежів, консультування, ідентифікація та верифікація клієнта. Право на укладення всіх видів договорів страхування, на які довірителем отримана ліцензія.
ТДВ СК «СХІД-ЗАХІД» 33411729 Укладення договорів страхування, отримання страхових платежів, консультування, ідентифікація та верифікація клієнта. Право на укладення всіх видів договорів страхування, на які довірителем отримана ліцензія.