ПУБЛІЧНА ОФЕРТА №3 ЩОДО УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ/КОРИСТУВАЧІВ МАЙНА ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ. ПРОГРАМА «ЕКСПРЕС ЗАХИСТ MAXI». ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА ДОГОВОРУ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА №4 ЩОДО УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ/КОРИСТУВАЧІВ МАЙНА ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ. ПРОГРАМА «ЕКСПРЕС ЗАХИСТ MINI». ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА ДОГОВОРУ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА №5 ЩОДО УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ «МІНІКАСКО».ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА ДОГОВОРУ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА №7 ЩОДО УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ. ПРОГРАМА «VF ACCIDENT MAX». ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА ДОГОВОРУ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА №8 ЩОДО УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ. ПРОГРАМА «VF ACCIDENT MIN». ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА ДОГОВОРУ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА №9 ЩОДО УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ, ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПОДОРОЖУЮЧИХ УКРАЇНОЮ. ПРОГРАМА «INNOTRAVEL». ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА ДОГОВОРУ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА №10 ЩОДО УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ, ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПОДОРОЖУЮЧИХ УКРАЇНОЮ (+COVID-19). ПРОГРАМА «INNOTRAVEL+». ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА ДОГОВОРУ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА №11 ЩОДО УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВИЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА, ПРОГРАМА "INNOTECH" ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА ДОГОВОРУ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА №12 ЩОДО УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВИЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА ЗА ПРОГРАМОЮ "ЗАХИСТ ПРИСТРОЮ", ЗА ПРОГРАМОЮ "ЗАХИСТ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ ТА ЗАДНЬОЇ ПАНЕЛI", ЗА ПРОГРАМОЮ "ЗАХИСТ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ". ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА ДОГОВОРУ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА №13 ЩОДО УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВИЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ. ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА ДОГОВОРУ
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА No14 ЩОДО УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ, ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПОДОРОЖУЮЧИХ УКРАЇНОЮ (+COVID-19). ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА ДОГОВОРУ (надалі – ПЧД)
PUBLIC OFFER No. 14 AS TO THE ENTERING INTO AN ELECTRONIC AGREEMENT OF VOLUNTARY INSURANCE OF MEDICAL EXPENSES AND ACCIDENT INSURANCE OF PERSONS TRAVELING WITHIN UKRAINE (+ COVID-19). PUBLIC PART OF THE AGREEMENT (HEREINAFTER REFERRED TO AS PPA)
ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) ЩОДО УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ ОСІБ, ЩО ПОДОРОЖУЮТЬ УКРАЇНОЮ, ЗА ПРОГРАМОЮ «30 000 EUR». (ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ)
ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) ЩОДО УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ ОСІБ, ЩО ПОДОРОЖУЮТЬ УКРАЇНОЮ, ЗА ПРОГРАМОЮ «100 000 грн». (ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ)